BUXUS

GDPR - nové pravidlá pri spracovávaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov je problematikou, ktorá v posledných rokoch čoraz viac rezonuje v povedomí odbornej i laickej verejnosti. Po niekoľkoročných rozhovoroch...

0
Top články