Technológie sa čoraz viac stávajú súčasťou nášho každodenného života. Uľahčujú nám život doma aj v práci a postupne menia aj celkový pracovný trh 21. storočia. Ešte stále však existujú zručnosti, ktoré zatiaľ nedokážu celkom nahradiť ľudí. Sú to tzv. „soft skills“, čo v preklade znamená jemné zručnosti. Soft skills sú dôležité najmä na pracovných pozíciách, kde sa často komunikuje, prichádzame do kontaktu s internými pracovníkmi alebo externými zákazníkmi. Nájdeme medzi nimi aj schopnosť otvorene komunikovať, kreativitu, analytické či kritické myslenie a môžeme tam zaradiť aj osobné vyžarovanie či schopnosť presvedčiť iných.

Soft skills na „must have“ zozname

Dobré komunikačné schopnosti sú kľúčovým faktorom aj pre túto pracovnú pozíciu, na ktorú hľadáme človeka, ktorý je dobrým motivátorom a integrátorom. V balíku jemných zručností nájdeme aj schopnosť dobre počúvať iných ľudí a správne interpretovať ich myšlienky. Tí z nás, ktorí disponujú týmito zručnosťami, dokážu efektívne predchádzať konfliktom a sú väčšinou aj veľmi príjemnými spoločníkmi. Správne ovládanie reči tela je ďalším z efektívnych nástrojov komunikácie, ktorý títo ľudia bežne používajú. Pomocou vhodne zvolených gest dokážu niekedy vysloviť viac, ako slovami.

Nemenej dôležitou charakterovou vlastnosťou, ktorú budeme hľadať u budúceho happiness manažéra, je dobre vyvinuté analytické myslenie. Nemáme však na mysli schopnosť rýchlosťou blesku vypočítať náročný matematický príklad. Ľudia s vysoko vyvinutým logickým myslením si dokážu efektívne pospájať rôzne súvislosti, správne ich zosumarizovať a vyvodiť z nich zodpovedajúce závery. Nevšedné riešenia sa rodia pri efektívnej tímovej práci. Človek na tejto pozícii by tak mal mať statočné srdce aj tímového ducha. Nemala by mu chýbať ani odvaha popasovať sa s prichádzajúcimi výzvami súvisiacimi s raketovou expanziou spoločnosti.

Sme flexibilná a slobodná firma, ktorej hlavným cieľom je spokojnosť ľudí.

Pomôž nám písať úspešný príbeh slobodnej firmy

Ak si sa našiel v predchádzajúcich riadkoch a páčila by sa ti práca v dynamickom kolektíve modernej a slobodnej spoločnosti, ktorá v súčasnosti expanduje až 100-percentným medziročným tempom, pozri nižšie, čo všetko ťa čaká na tejto pracovnej pozícii. Budeš mať na starosti nasledovné povinnosti:

 • administráciu existujúcich ľudských zdrojov a nábor nových kolegov,
 • spoluprácu s core tímom, vedúcimi jednotlivých stredísk a inými lídrami vo firme,
 • raz ročne pripraviť úprimný rozhovor s vedením firmy,
 • zabezpečenie bežnej prevádzky na oddelení ľudských zdrojov,
 • administráciu legislatívnych záležitostí vrátane prípravy príslušných právnych dokumentov (napr. pracovných zmlúv), pracovno-právna agenda,
 • správu a pravidelnú aktualizáciu údajov v existujúcej databáze ľudských zdrojov,
 • dohľad nad dodržiavaním platnej legislatívy v oblasti ľudských zdrojov a zabezpečovanie súladu pripravovaných podkladov s platnou legislatívou,
 • spoluprácu so všetkými oddeleniami,
 • asistenciu pri organizácii vzdelávacích eventov,
 • oslovovanie nových ľudí na sociálnych sieťach,
 • práca s Linkedinom,
 • pomoc pri napĺňaní cieľov, nastavenie a prácu na motivačnom programe, nastavenie rôznych schém,
 • nastavenie motivačných schém, práca s ľuďmi, leadership, vyhodnocovanie osobnostných testov (https://www.hoganassessments.com/assessment/hogan-personality-inventory/)
 • pomoc ľuďom v rozvoji ich manažérskych zručností, mentorship.

Človek, ktorý bude pracovať na tejto pracovnej pozícii, bude neustále v kontakte s inými ľuďmi. Dôležitým predpokladom na úspešný výkon tejto role je fakt, že má rád prácu s ľuďmi. Mal by pracovať samostatne a byť schopný vybudovať si dôveru u všetkých kooperujúcich zložiek. V neposlednom rade by to mal byť bojovník schopný motivovať seba aj iných ľudí k ďalšiemu rastu. Flexibilita a sloboda predstavujú kľúčové piliere, o ktoré sa v ui42 digital dnes opierame a na ktorých ďalej staviame. Balík pracovných povinností na tejto pozícii tak obsahuje aj nasledovné položky:

 • v spolupráci s obchodnými zástupcami a vedúcimi stredísk budeš prehodnocovať personálnu obsadenosť na jednotlivých projektoch (kontrola osobohodín),
 • budeš plánovať akceleráciu personálnych zdrojov a pomáhať vedúcim stredísk plánovať a motivovať ich vlastné tímy,
 • názov pozície - happiness manažér je odvodený od toho, že pomocou osobných stretnutí a iným spôsobom budeš zisťovať, či sú ľudia vo firme šťastní a spokojní,
 • budeš pomáhať pracovníkom stanovovať ich ročný, mesačný, kvartálny i ročný plán ich rastu,
 • budeš zisťovať ich motiváciu a smer, ktorým sa chcú ďalej rozvíjať a vyhodnocovať, ako možno ľudí udržať vo firme šťastných a spokojných,
 • v spolupráci s inými pracovníkmi budeš zisťovať potenciálne akvizície medzi ich priateľmi a známymi, ktorí sú šikovní a hodili by sa do existujúcich tímov,
 • budeš vytvárať tradičné i netradičné teambuildingové aktivity,
 • budeš motivovať ľudí k písaniu vlastných blogov a zdieľaniu získaných informácií,
 • budeš sa starať o rozvoj a účasť na vzdelávacích eventoch.

Človek, ktorého hľadáme na pozíciu manažéra ľudských zdrojov, sa zaujíma o ľudí, ich záujmy, bežné i profesionálne radosti i starosti. Jeho úlohou je poznať aj ich mimopracovné aktivity, aké športy robia, akému druhu umenia sa venujú a poznať ich aj z inej ako pracovnej stránky. Do tímu hľadáme kolegu, ktorý významným spôsobom posilní strategickú pozíciu firmy. Pozícia je v neposlednom rade určená pre človeka, ktorý už má za sebou podobné pôsobenie a dokáže s nadhľadom riešiť rôzne zložité situácie. Ak ti nechýba nadšenie, inovatívny pohľad na veci, si zručný komunikátor a máš dobré organizačné schopnosti, daj nám o sebe vedieť.

Čerešničkou na torte bude človek, ktorý sa aktívne zaujíma o marketing, rád sa bude zúčastňovať na rôznych eventoch a konferenciách a sám bude mať chuť prednášať a verejne prezentovať svoje myšlienky a skúsenosti.

Náš Happiness Manager by mal byť bojovník schopný motivovať seba aj iných ľudí k ďalšiemu rastu.

Aj ty môžeš získať

My ti na druhej strane ponúkame prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou a veľkými ambíciami do budúcnosti. Sme flexibilná a slobodná firma, ktorej hlavným cieľom je spokojnosť ľudí. Druh pracovného pomeru je full-time. Platové ohodnotenie zodpovedá zverenej zodpovednosti. Priateľská atmosféra je u nás na dennom programe a pomáha nám s ľahkosťou zvládať prichádzajúce výzvy. Nájdeš u nás aj nasledovné:

 • jasné definovanie cieľov a nadväzujúcich odmien poskytovaných na mesačnej / kvartálnej / ročnej báze,
 • otvorená komunikácia s lídrami firmy, ľudskými zdrojmi a obchodnými zástupcami,
 • rôzne teambuildingové aktivity ušité na mieru každému tímu,
 • motivačný program pre firemný mobil, notebook,
 • obedový program – príspevok na stravu a posedenie v príjemnom prostredí bratislavského Horského parku,
 • remote snowoffice v Liptovskom Mikuláši,
 • možnosť pracovať v modernom co-workingovom priestore v Trenčíne,
 • prístup k exkluzívnym eventom našich partnerov ako Google, Facebook v Prahe a Dubline.

Ak ťa naozaj láka oblasť ľudských zdrojov a chceš ďalej rozvíjať už nadobudnuté zručnosti v modernej a expandujúcej spoločnosti, teraz máš jedinečnú príležitosť dať nám o sebe vedieť. Dáme si neformálny obed alebo kávu a zistíme, či sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku. Svoj životopis nám môžeš poslať na nasledovnú mailovú adresu: kariera@ui42.sk