Google Performance & Branding summit v Prahe je každoročným zhrnutím best practices a pripravovaných noviniek z prostredia Google reklamy.

Ako už nahovára názov, nejde len o reklamu vo vyhľadávaní, ale aj o obrazové formáty a reklamu na Youtube. Tento rok sme sa tam vybrali so skoro celým digitálnym tímom a využili sme aj pozvánku odprezentovať niečo z našej vlastnej best practice kuchyne. Pavol Adamčák, riaditeľ ui42 digital, prezentoval na tému DSA a ich výhodách a výsledkoch v konkrétnych kampaniach.

Noviniek a užitočných rád bolo dosť, tu je nášthe best of“ playlist:

#1

Google AdWords bude vedieť ponúkať ceny podľa rôznych atribučných modelov pri 400+ konverziách za mesiac. Atribučné modely pre veľké projekty - 12 konverzií denne - použiť Beta verziu, o ktorú treba požiadať. 

#2

Google brand - požiadať google kontakt o spustenie „brand interest dotaznika“. 

Na brand lift funguje frekvencia zobrazenia videa 2+. 

V prvých 5 sekundách treba spomenúť brand aj zvukovo - priamo povedať; pozrieť ako vyzerá video na mobile/ v TV- či neprekrýva texty, ovládanie a navigáciu napr. v smart TV.

#3

Pri zvýšení ponuky sa okrem zvýšenej konverzie môže objaviť jav, že sa budú nabaľovať širšie kľúčové slová z voľnejších zhôd, na konci teda môže klesnúť priemerná konverzia.

 • Aby sme mohli efektívne vyhodnocovať výsledky, treba bidovať na úrovni zostavy, pretože tá oddeľuje zhody. Pri začatí je potrebné mať dostatok dát (počet konverzií ako vstup). 

Prebidovane keywords (znížiť na týždeň bidy o 50% - pozrieť pre ktoré keywords sa obraty nezmenia). 

Nastaviť bid adjustment pre celé spektrum pozícii, aby boli pokryté všetky situácie + skombinovať to s označením (dobré/zlé) aby sa do úvahy brali aj výsledky konkrétnych reklám. 

#4

Sklik.cz plánuje spustenie produktových kampaní cez ppcHIT pre všetkých užívateľov plánuje už toto leto. 

#5

Špehovanie konkurencie s AdWords: potreba napísať script, aby sme vedeli zaznamenávať data z auction reportu podľa času v pravidelných intervaloch. 

Konkurencia - Impresion share report - pozrieť ako sú na tom konkurenti, pozrieť si počet konkurentov v AdWords v čase. 

Mobilný multiplikátor - vieme pozrieť aj ako sme na tom oproti konkurencii po zariadeniach. Keyword planner – benchmark. 

#6

Pre správne nastavenie ponuky, je dôležité otestovať rôzne bidding stratégie - pre brand na cieľovú pozíciu, pre produktové kampane na cieľovú CPA a tiež skontrolovať všetky AdWords účty, či máme „defaultne“ nastavenú „enhanced CPC”. CPA ciele dobre fungujú pri propagácii aplikácii. 

#7

Nie je vždy správne úplne vylúčiť anonymous.google. Často sú to prémiové weby, ktoré banerové plochy predsúvajú priamo. Ide o agregované štatistiky - štatistiky jednotlivých umiestnení sa dajú získať kliknutím na možnosť “detaily”.

#8

Tri metriky, ktoré môžu nájsť príležitosti pre zmenu bidov

 • Odhad kliknutí na viac / týždeň  (pri. -50% ponuke)
 • Podiel zobrazení v presnej zhode
 • % zobrazení na top pozíciách

Zdroj: Google Czech Republic

#9

Bežnou chybou sú časté a výrazné zmeny v CPA. Preto by sme mali nastaviť CPA v súlade s doterajšími výsledkami kampaní. 

Pri CPA cieľoch dať pozor na členenie ad groups, pomer konverzií, a nastaviť ich podľa historických dát. 

#10 

Ako otestovať výkon flexibilnej stratégie?

 1. Vytvorte kópiu kampane.
 2. Nastavte časový rozvrh tak, aby sa manuálne a automatické bidovanie striedalo po 2 hodinách.
 3. Pri novej stratégií vyberte bidovaciu stratégiu a nechajte test bežať aspoň niekoľko týždňov.
 4. Potom už len vyhodnoťte.

#11

Google nákupy sú jedným z najlacnejších spôsobov, ako začať s AdWords na rozvinutých trhoch. Sú najvýnosnejšie, ale je potrebné im venovať čas. Mali by sme kontrolovať Merchant center - Google ma 4 tisíc vlastných kategórii, a používať štítky.

 • Nebojte sa pridať produktom ďalšie štítky podľa vlastných kategórii (napr. najpredávanejšie, s vysokou maržou, v akcii, skladom, s nízkou maržou atď.)
 • diagnostika problémov na úrovni produktov
 •  Mercado - využiť pri príprave kampaní 

Zdroj: Google Czech Republic

#12

Pri kľúčových AdWords účtoch by sme si mali pozrieť pomer aktívnych kľúčových slov / všetkých kľúčových slov, takisto pomer konvertujúcich kľúčových slov (last click) a tiež asistujúcich slov/celému účtu. 

#13

Nezabudnúť na nastavenie limitov pri používaní automatických pravidiel, najviac sú používané 3 metriky:

 • Priemerná pozícia - 1 až 1.9, 2 až 3.9, 4 a horšie
 • Podiel zobrazení
 • Cieľová CPA

#14

Pre lenivých PPCčkárov;) - keď ide o automatizáciu – naozaj silný tool, ktorý dodá slová, exporty, frekvencie, vie porovnať 2 feedy, presne vie porovnať zmeny a novinky vo feedoch ... je http://www.openrefine.cz/ . A je zadarmo =) 

#15

DSA – dynamické reklamy vo vyhľadávaní. Majú nižšiu mieru nákladov, nižšiu CZA. CTR je 2x väčšie oproti manuálnemu vkladaniu slov. Najprv začnite s jedným. DSA nenahradia súčasné kampane, ale dodajú 20% extra výkonu. Postupne testovať na každom účte a pracovať s meta titles.

 Zdroj: Google Czech Republic

#16

V každej kampani s manuálnym bidovaním musí byť zapnuté eCPC - rozšírené CPC (Zdielaná knižnica / stratégie ponúk). 

#17

Display select keywords (dsk) -. presnejšie kontextové cielenie + zohľadnenie pozície + záujmov zákazníka + šance na nákup. Zapína sa na karte Display Network. Je ho potrebné aktivovať – označením checkboxu – “Enable Display select keywords”.

 • Pri umiestňovaní  displejov - najkonverznejšie umiestnenia by sme nemali dávať v priebehu kampaní do samostatných kampaní. Hrozí tým strata histórie a výkonu.