Martin Krupa

Martin získal titul Mgr. na MFF UK, odbor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov v roku 1993. Po skončení štúdia bol štyri roky asistentom na Ústave informatiky MFF UK. Vtedy absolvoval študijný pobyt na Sheffield Hallam University, kde študoval paralelné programovanie. Internetu a webom sa venuje profesionálne od roku 1996. V roku 1997 založil webovú agentúru ui42, ktorá má vyše 50 pracovníkov. Je riaditeľom ui42. Spoločnosť ui42 je lídrom vo webových technológiach na Slovensku (pracovný portál Profesia.sk, redakčný systém Buxus, testovanie použiteľnosti, e-commerce).

Zaujíma ho najmä oblasť user experience (UX) alebo usability, po slovensky použiteľnosť webov, webových aplikácii, intranetov ale aj softvéru vôbec. Propaguje tému použiteľnosti webov a aplikácii medzi odbornou verejnosťou na konferenciách aj v akademickom svete, vedie odborné workshopy. Od roku 2011 organizuje World usability day na Slovensku. Prednáša Pokročilé webové aplikácie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), vedie bakalárske práce na FIIT STU a FMFI UK. Je spoluzakladateľom Slovenskej user experience asociácie (SUXA).

Venuje sa výuke programovania pre žiakov ZŠ. Podporuje a pomáha VS SAV archivovať a propagovať históriu informatiky na Slovensku. Je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. Zastupuje ui42 v SAPIE (Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku). Konzultuje rozvoj webov a online komunikáciu pre neziskové organizácie.

Najbližšie verejné prednášky, semináre a workshopy:

Uplynulé verejné prednášky, semináre a workshopy:


    Sociálne siete: Facebook LinkedIn Twitter

    Články autora