Optimalizácia detailu knihy pre Slovart.sk a Slovart.cz

Cieľom optimalizácie bolo vytvoriť šablónu detailu produktov – kníh na stránkach Slovart.sk a Slovart.cz tak, aby bola čo najlepšie čitateľná na mobilných zariadeniach. Cieľovými platformami sú Android a iPhone, ale zobrazovanie funguje aj na iných mobilných platformách.

Nebolo cieľom vytvoriť mobilný eshop. Výsledkom mali byť vylepšené aspekty stránky, zlepšenie komfortu a zjednodušenie nákupného procesu pre používateľov prichádzajúcich na stránky cez mobilné zariadenia. Pri tvorbe neboli využité frameworky, ide o riešenie použitím len HTML, CSS3 a mediaqueries.

Diskusia

zapojte sa do diskusie a zvýšite dvojnásobne hodnotu tohto článku


blog comments powered by Disqus